0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları

Anasayfa » Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları
Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları

Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları

Planlanan proje süreçlerinde hem ilgili bölgede yaşayan kişilerin hem de proje sahiplerinin çeşitli zorluklar yaşamaması için birtakım önlemler alınmalıdır. Bunun için de gerekli araştırmaların yapılması, olabilecek olumsuz etkiler ve bu etkilerler başa çıkma yöntemleri belirlenmelidir.

Sosyal Etki Değerlendirmesi, bu süreçte ortaya çıkan olumsuz durumları en aza indirmek için uygulanan bir yönetim planlamasıdır. Bu planlama aşamasında hazırlanan sosyal ve ekonomik açıdan pek çok konuda önlem alınmasını sağlayan detaylı rapora ise Sosyal Etki Değerlendirme Raporu adı verilir.

Ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projeleri ile ilgili olarak yürütülen Çevresel Etki Değerlendirme sürecinin yanı sıra, söz konusu faaliyetin yakın çevresinde oluşacak sosyal etkileri değerlendirmek adına Sosyal Etki Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.

Sosyal Etki Değerlendirme Raporu ile ilgili yürütülen çalışmalar sırasında;

  • Projenin gerçekleşeceği alanın; sosyal, ekonomik, fiziksel ve biyolojik durumu hakkında detaylı bir araştırma yapılır
  • Gerçekleştirilmesi Planlanan faaliyet hakkında bölge halkının bilgilendirilmesi ve aydınlatılması çalışmaları yürütülür.
  • Faaliyetin sosyal etkileri belirlenerek, olası olumsuz etkilere yönelik iyileştirici ve koruyucu öneriler ortaya koyulur.
  • Tüm bu çalışmalar ile ortaya çıkabilecek olumsuzluklar tahmin edilebilir hale gelir. Böylece bu olumsuz etkilere karşı alınabilecek önlemler, her iki tarafı da koruyabilecek fikirler de geliştirilmeye başlanır. Yapılan araştırmalar, ortaya çıkan sonuçlar ve fikirler doğrultusunda da projeye özel bir Sosyal Etki Değerlendirme Raporu ortaya çıkar.

Faaliyet Sahiplerinin; Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Avrupa Yatırım Bankası, OPIC, v.b.) finansman arayışı sırasında ön plana çıkan Sosyal Etki Değerlendirme Raporları, alanında uzman kişilerden oluşan, literatür ve arazi çalışmaları sonucu hazırlanmaktadır.

ÇEVTAŞ olarak,  Firmamızdaki uzman kadro ve üniversitelerinde yer alan uzman akademisyenler ile birlikte Uluslararası Kurum ve Kuruluşların usul, standart ve kriterlerine göre Sosyal Etki Değerlendirme Raporları hazırlamakta ve rapor kapsamında belirlenen usul ve esasların uygulanması aşmalarında da hizmet vermektedir.