0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

G.S.M. (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsat İşlemleri

Anasayfa » G.S.M. (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsat İşlemleri
G.S.M. (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsat İşlemleri

G.S.M. (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsat İşlemleri

G.S.M. (Gayri Sıhhi Müessese) oluşturdukları faaliyetleri sırasında çevreye doğrudan veya dolaylı etki eden, bu etkilerin sonucu olarak yine çevreye az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan işletmelerdir.

Bilgi Çevre, işletmelerinize ait ruhsatlandırma işlemlerini yetkili merciler ile gerekli tüm yazışma, koordinasyon ve süreci profesyonel ekibi ile yöneterek ilgi işyeri açma ruhsatı işlemlerini sizin adınıza gerçekleştirir.

Aşağıda yer alan G.S.M. sınıfları ve ruhsat mercilerine ait tüm işlemler firmamız tarafından sağlanır.

1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

Yaşam alanları dışında yer alması gereken ve çevreye etkileri mutlak olan işletmelerdir. Şehir merkezlerinden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması, sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. Bu müesseselerin ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir.

2.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

Yaşam alanlarına yakınlığı belirli tetkik ve çalışmalar ile önceden belirlenebilen, verilecek onay sonrası izin ile faaliyet gösterebilecek işletmelerdir. Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir.

3.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

Yaşam alanlarının yakınında faaliyet gösterebilen çevreye etkisi denetlenebilen işletmelerdir. Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf G.S.M.’ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır.

G.S.M. Ruhsatı Düzenlemeye Yetkili Kurumlar

Büyükşehir Belediyesi olmayan belediye sınırı içerisindeki ve mücavir alanlarında kurulmak istenen veya kurulu bulunan sanayi tesislerine G.S.M. ÇALIŞMA RUHSATI vermek 10.08.2005 tarih 25.902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca İl Mahalli Özel İdarelerine verilmiştir.

Organize Bölgelerinde 12/04/2000 Tarih 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun da yapılan değişiklik ile G.S.M. Ruhsatlarını Bölge Müdürlüğü verecektir.

ÇED. Raporu düzenlenmesi gereken tesislerde ÇED Olumlu raporu yer seçim ve tesis kurma izni yerine geçer.

  1. ve  3. sınıf G.S.M.‘ler de yer seçim ve kurma izni aranmaz.

G.S.M. Ruhsat başvurularında tesisin kurulacağı yerin Yapı İzinleri Müdürlüğünden alınacak yer seçim belgesi ile işyerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan eski yapılardan vukuatlı tapu kaydı istenir. Tesisin kurulacağı yerin Belediye İmar Planlarına göre yer seçimi uygunsa iş yerinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bazıları istenir.

Gayrisıhhi Müesseseler şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  1. Enerji Sanayi.
  2. Metalürji ve Makine Sanayi.
  3. Maden Sanayi.
  4. Kimya Sanayi.
  5. Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemler ve Tarımsal Ürünler Sanayi.
  6. Petrokimya Sanayi.
  7. Atık Maddelerin Değerlendirilmesi ve Bertaraf Edilmesi ile İlgili Sanayi.
  8. Tekstil Sanayi.
  9. Diğerleri

Şirketimiz Süreçleri eksiksiz takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.