Hidrojeolojik Etüt Raporu; Sondaj gereksinimi olan projelerinde gerekli olup,  DSİ tarafından onaylanması gereken bir rapordur.

Projenin gerçekleştirileceği konum dikkate alınarak, projenin su toplama havzası sınırları içerisinde yer alıp almadığı, proje alanının içinden yüzeysel su akışı olup olmadığı, proje alanı içerisinde bulunan yer altı suyu potansiyeli ve su seviyesinin ne olduğuna dikkat edilir.

Hidrojeolojik Etüt Raporu hazırlanması sırasında  projeden kaynaklı çevresel etkilerin ne derecede değiştirebileceği irdelenir. Gerekli görüldüğü durumlarda projeden kaynaklı olumsuz çevresel etkilerin minimize edilmesi için önlemler önerilir. Hazırlanan raporunda DSİ tarafından incelemesi sırasında, olumsuz etkilerin minimize edilmesi amacı ile önerilen önlemler için ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası ya da doğrudan Hidrojeolojik Etüt Raporu içerisinde taahhüt altına alınması talep edilebilir.

Şirketimiz,  hidrojeolojik etüt raporu  hazırlanması konusunda hizmet vermektedir.