0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Anasayfa » Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı
Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Atıksu Arıtımı, çeşitli alanlardaki uygulamalar sonucunda oluşan atıksuyun, fiziksel, kimyasal veya biyolojik yöntemler kullanılarak alıcı ortamın doğal yapısını bozmayacak limitlere indirgenmesi işlemlerinin bütünüdür.

Evsel kaynaklı atıksuyu ve proses kaynaklı endüstriyel atık suyu bulunan konut, site, organize sanayi bölgeleri, sanayi kuruluşlarının vb. atıksularını gerek alıcı ortam gerekse alt yapı sistemlerine vermeden önce deşarj limitlerini sağlamak amacıyla atıksu arıtma tesisi kurması zorunludur.

İşletmelerin, bünyelerinde yer alan atıksu arıtma tesislerinin Çevre Kanunu ve diğer yönetmelikler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için iç izleme amacıyla danışmanlık hizmeti alması doğru bir uygulamadır.

ÇEVTAŞ, Atıksu arıtma Tesis sorumlusu belgesine sahip çevre mühendisleri ile,büyükşehir ve belediyeler için atıksu arıtma tesisleri yanında, endüstriyel ve evsel atık su arıtımı tesisleri ve deniz suyu arıtımı (ters ozmoz) tesislerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Atıksu arıtma tesisi danışmanlığı kapsamındaki çalışmalarımız;

  • Atıksu arıtma prosesi tasarımı,
  • Deşarj İzin Belgesi (DİB) alınması için gerekli iş/ işlemlerin yapılması,
  • İşletme bünyesindeki sorumlu personele arıtma ve işletilmesi konusunda eğitim verilmesi,
  • Arıtma tesisinde kullanılan kimyasalların temini,
  • Arıtma tesisinde kullanılan ekipmanların temini,
  • Haftalık olarak atıksu arıtma tesisinin mekanik kontrolünün yapılması,
  • Haftalık olarak atıksu arıtma tesisinden numune alınması, analizlerinin yaptırılması,
  • Analiz sonuçlarının haftalık olarak firma yetkililerine raporlanması,
  • Raporlama sonucunda tesisin daha verimli çalışması için yapılması gereken revizyonlar ve/veya iyileştirmeler hakkında bilgi verilmesi,