0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Harita ve İmar Planlamaları

Anasayfa » Harita ve İmar Planlamaları
Harita ve İmar Planlamaları

Harita ve İmar Planlamaları

Şirketimiz haritalama ve imar planlamalarında hizmet vermektedir.

HARİTA

 • Harita ve Kadastro Mühendisliği hizmetleri,
 •  Adres bilgi sistemi ve Numarataj projeleri,
 •  Halihazır harita yapımı, fotogrametri ve uzaktan algılama
 •  Kadastro haritaları, kentsel ve kırsal arsa ve arazi düzenlemeleri, imar uygulamaları,
  Parselasyon ve planları, aplikasyon, ifraz, tevhit, yola terk, tescile konu harita ve planlar
 •  Arazi ölçümü, plan kote, yer kontrol noktaları tesisi, deformasyon ölçmeleri, hidrografik
  ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları,
  kanalizasyon projeleri, köprü, baraj proje ve aplikasyon işleri,

PLANLAMA – İMAR

 • Bölge Planları
 • Mekansal Strateji Planları
 • Çevre Düzeni Planları
 • Nazım ve Uygulama İmar Planları
 • Mevzii İmar Planları
 • İmar Planı Değişiklikleri
 • Islah planları ve uygulamaları
 • Kıyı Alanı Planları, Kıyı Düzenlemesi, Deniz Yapıları ve Liman Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Organize Sanayi Bölgesi Planları
 • Turizm Master Planı, Turizm ve Rekreasyon Alanı Planları
 • Afet Duyarlı Planlama, Zarar Azaltma (sakınım), Kentsel Dönüşüm Planları
 • Yerel Yönetimlere Şehircilik Planlama ve Kentsel Proje Konularında Danışmanlık Hizmetleri
 • Ulaşım, Çevre ve Altyapı Projelerine Danışmanlık ve Destek Hizmetleri
 • İmar Yapı izin süreçleri takibi veya danışmanlık hizmetleri,