0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Madencilik Hizmetleri

Anasayfa » Madencilik Hizmetleri
Madencilik Hizmetleri

Madencilik Hizmetleri

Projelendirme ve danışmanlık hizmeti hususunda ÇEVTAŞ olarak, 3213 sayılı Maden Kanunu başta olmak üzere çevre ile ilgili tüm yönetmelikler incelenerek en kapsamlı ve geçerli aşamalar ile anahtar teslim hizmet sunuyoruz. Bakanlık tarafından yetkilendirilen sayılı firmalardan biri olarak yapılacak madencilik çalışmalarından gerekli olan izinlerin alınması konusunda uzman desteği sunuyoruz.

Hazırladığımız yüzlerce proje, başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Bu alanda profesyonel kadromuz ile projenizi hazırlarken aşamalar konusunda eğitimler vererek sizlerin de bu alanda yetkin olmanıza yardımcı oluyoruz.

Sadece projenin hazırlanma evresinde değil sürdürülmesi aşamasında da rehberlik ediyor, değişen mevzuatı inceliyor ve danışmanlığımızı şirketimiz tarafından devam ettiriyoruz.

Madencilik çalışmalarına başlamadan önce maden arama ruhsatı, maden arama faaliyet raporları, maden işletme izinleri, hammadde üretim izin belgesi, haritalama hizmeti, jeolojik rapor, jeoteknik rapor, hidrolojik rapor, hidrojeolojik etüt raporu konuları, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş maden danışmanlığı hizmetimiz kapsamındadır.

Maden İşletme İzni

Maden tetkik ve arama işlemleri için her işletmenin maden işletme izni alma zorunluluğu vardır. Bu izin ile madencilik faaliyetlerine başlamayı tasarlayan tüm kuruluşlar bakanlık ve bağlı bulunan genel müdürlüklerden gerekli izinleri alma durumundadır. İzinsiz hiçbir yer altı kaynağı arama ve kullanma faaliyeti gerçekleştirilemez.

Maden aramak için de işletmek için de izin gereklidir. Bu izinlerin alınabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan ÇEVTAŞ, bu süreçte gerekli izin ve belgeleri almaktadır. Alanında uzman kadroya sahip çevre danışmanlık departmanımız hem bakanlık nezdinde hem de diğer kurumlarla işbirliğinde gerekli olan adımları takip ederek, sürecin kısalmasını da sağlamaktadır.

Projelendirme ve izinler aşamasında gerekli müdürlüklerle yazışmaları bizzat elden takip ederek işletmenin bir an önce faaliyetlerine başlamasına yardımcı olan ÇEVTAŞ, tamamen profesyonel çalışmalarla süreci yönetmektedir. Madencilik projesi ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi, gerekli belgelerin hazırlanması ve hizmet içi eğitimin verilmesi, raporların hazırlanıp ilgili kurumlara sunulması gibi faaliyetler resmi bir bütünlük içinde tamamlanmaktadır. İlgili dosyanın hazırlanarak eksiksiz şekilde teslimi sonrası madencilik çalışmalarına başlanılmaktadır.