0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ekosistem Değerlendirme Raporu (Cansuyu hesabı)

Anasayfa » Ekosistem Değerlendirme Raporu (Cansuyu hesabı)
Ekosistem Değerlendirme Raporu (Cansuyu hesabı)

Ekosistem Değerlendirme Raporu (Cansuyu hesabı)

Şirketimiz Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlamaktadır. 

Orman Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ÇED sürecinde proje alanı ve özelliklerine göre proje sahası Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmasını talep etmektedir. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından, birçok yatırım için istenilen bu çalışmalar özellikle Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Güneş Enerji Santralleri (GES) ve Madencilik Projeleri için; 'Ekosistem(Ekolojik) Değerlendirme Raporu' ile Hidroelektrik Santraller İçin; HES Projeleri ve Diğer Hidrolik Faaliyet Talepleri İçin Değerlendirme Raporu özel formatları geliştirmiştir.

Cansuyu hesabı; içme ve sulama suyu temininde, hidroelektrik santrallerden verilecek minimum etek suyu hesabında, su kirliliğine yönelik çalışmalarda ve akarsulardaki ekolojik değerlerin sürdürülebilirliği için gerekli su miktarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Ekosistem Değerlendirme Raporu

Proje alanı özelliklerine göre konularında uzman ve alanında bilimsel yeterliliklere sahip akademisyenler tarafından alandaki ekosistem çeşitliliği ve özellikleri; habitat tipleri, hassaslık, nadirlik ve koruma önceliği durumları tespit edilerek, meteorolojik verilerin kullanılması ile yapılacak faaliyetten ekosistemin ve habitatın etkilenme durumları faaliyet öncesi ve sonrasına bağlı olarak değerlendirilir. Arazi çalışmaları ile elde edilen bilgiler neticesinde flora ve fauna listeleri hazırlanır ve sistematik kurallara göre sunulur. Ayrıca, alandaki faaliyetlerin flora ve faunaya olabilecek etkileri değerlendirilerek tedbirler ortaya konulur.

Sürdürülebilir enerji kullanmak, doğaya en az zarar vermek ve küresel ısınmaya katkı sağlamamak amacıyla ekolojik yaşam ve çalışma alanlarında uygulanmak üzere gelişmiş ülkelerden köken alan bina standartları oluşturulmuştur.

Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinden en bilenenleri BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), CASBEE (Japon’larin devlet destekli olusturulan sertifikasi), GREENSTAR, LCAid, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), SBtool (Sustainable Building Tool- Canada)’dur.

Söz konusu sertifikalara esas teşkil edecek şekilde, şirketimizdeki profesyonel kadromuzla “Ekosistem Değerlendirme Raporu” hazırlanmaktadır. Raporda mevcut durum değerlendirmesi yapılıp sonuca göre bina inşaasında kullanılmak üzere biyoçeşitliliği koruma ve artırma önerilerinde bulunmak, can suyu hesabı, gelecekte gidişatın izlenmesini kapsamaktadır.