0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hava Kalitesi Modellemesi

Anasayfa » Hava Kalitesi Modellemesi
Hava Kalitesi Modellemesi

Hava Kalitesi Modellemesi

Hava kalitesi modellemesi, emisyonlar, meteoroloji, atmosferik konsantrasyonlar, birikim ve diğer faktörler arasındaki nedensel ilişkiyi tanımlamak için kullanılan sayısal bir araçtır. Modelleme, hava kirleticilerini etkileyen ve atmosferde dağıldıkları ve tepki gösterdikleri fiziksel ve kimyasal süreçleri simüle etmek için matematiksel ve sayısal teknikleri kullanır. Bu modeller, meteorolojik veri girdileri, emisyon oranları ve baca yüksekliği gibi kaynak bilgilerine dayanarak, doğrudan atmosfere yayılan birincil kirleticileri ve bazı durumlarda atmosfer içindeki karmaşık kimyasal reaksiyonların bir sonucu olarak oluşan ikincil kirleticileri karakterize etmek için tasarlanmıştır.

Hava kalitesinin belirlenmesinde hava kirleticilerinin uzak mesafelere taşınımı oldukça önemlidir. Hava kalitesi ölçümlerinin yapılamadığı yerlerde modelleme çalışmaları, o bölgelerdeki kirlilik kaynakları ile çevre hava kalitesi üzerindeki etkileri arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için, hava kalitesi sorunlarına kaynak katkılarını belirlemeye ve zararlı hava kirleticilerini azaltmak ve etkili stratejilerin tasarımına yardımcı olmak için ve izin verme sürecinde yeni bir kaynağın ortam hava kalitesi standartlarını aşmayacağını doğrulamak veya gerektiğinde uygun ek kontrol gereksinimlerini belirlemek için hava kirliliğini kontrol etmekle görevli kurumlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mevcut işletmelerde veya yeni kurulacak tesislerin tümünde, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ndeki (SKHKKY) sınır değerlerin aşılması halinde, tesis etki alanında hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslararası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle birçok hava kalitesi modelleme tekniği bulunmakta ve kullanılmaktadır. Hava kalitesi modelleme çalışmalarında Environmental Protection Agency (EPA) tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olan ISCST3, ISCLT3 ve AERMOD modelleri kullanılmaktadır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, hava kalitesi modelleme çalışmalarında uluslararası kabul görmüş hava kalitesi dağılım modellerinden (Aermod, Calpuff vs.)  modelleme programlarının kullanılması ve tesis etki alanında hava kalitesi ve emisyon ölçümleri, akredite edilmiş veya Bakanlıkça uygun bulunan laboratuvarlara sahip olan özel veya kamu kurum/kuruluşları tarafından yapılması istenmekte olup, kurumumuz tarafından ölçümler ve modelleme çalışmaları tecrübeleri mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.