0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu

Anasayfa » ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu

ÇEVTAŞ; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 93 numaralı yeterlilik belgesi ile yetkilendirilmiş olup, 500'ün üzerinde ÇED olumlu belgesi almayı başarmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.

Şirketimizde ki çalışmalar, Çevre Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Harita Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, Arkeolog, Biyolog, Şehir plancısı, Sosyolog vb. farklı alanlarda uzmanlaşmış ekip tarafından yürütülmekte olup, yatırımın tipine bağlı olarak Üniversitelerdeki Akademisyenlerle de ortak çalışılmaktadır.

Bakanlıklar, İl Müdürlükleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla olan pozitif ilişkilerimizle ÇED raporu hazırlanması ve sunulmasındaki süreç; titizlikle ve özenle yürütülmektedir.