0 (312) 215 93 75
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda
Hakkımızda

Hakkımızda

ÇEVTAŞ, 2007 yılında ANKARA merkezli olarak kurulan, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete” de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” nin 27. Maddesi uyarınca “93 Numaralı Yeterlik Belgesi” ile ÇED süreçlerini sürdürmeye  ve “29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete” de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince, “0655 Numaralı Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi” ile Çevre İzin Yönetim Başvuru Hizmetlerini yerine getirmeye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Çevre Mevzuatı uyarınca izne tabi işletmelere, çevreyi etkileyecek olan her türlü Yatırımcı Kurum ve Kuruluşlara, ilgili meslek konularında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bakanlıklar, İl Müdürlükleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla olan pozitif ilişkileriyle süreçleri; eksiksiz ve özenle yürütmektedir.

Sistemli ve disiplinli bir çalışma anlayışına sahip ÇEVTAŞ, projelerini bakanlıklarca talep edilen kapsam, mevzuat ve kalitede yatırımcıya ulaştırmak amacıyla sektördeki çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimiz;

konuları başta olmak üzere Türkiye'de başarılı bir çok mühendislik, projelendirme ve danışmanlık hizmetlerinde rol oynamaktadır.